Päivitetty: 15.7.2024

Seuran pelisäännöt

Seura pitää huolta siitä, että toiminta on hyvin organisoitua.

Seura tarjoaa turvallisessa ympäristössä laadukasta ja monipuolista liikuntaa
eri ikäryhmille.

Seura kannustaa myönteisessä hengessä jumppareita elinikäiseen harrastukseen
ja liikunnan iloon.

Seura tarjoaa tasavertaisesti kaikille jumppaajille ryhmän kehitystasolle
sopivaa liikuntaa ilman suorituspaineita.

Seura pitää huolta ohjaajiensa tietotaidosta kouluttamalla heitä
säännöllisesti sekä tarjoamalla heille apua ongelmatilanteissa.

Seura tiedottaa asioista avoimesti sekä ohjaajille että jäsenille.

Ohjaajat ja muut seurassa toimijat muistavat toimivansa esimerkkeinä, he
sitoutuvat käyttäytymään hyvin tunneilla sekä seuran muissa tilaisuuksissa.

Ohjaajamme kohtelevat jumppaajia kohteliaasti, tasavertaisesti ja
suvaitsevasti.

Ohjaajamme pitävät tuntinsa sovitusti.

Ohjaajat, jumppaajat ja jumppaajien vanhemmat sitoutuvat noudattamaan seuran
pelisääntöjä.

Seuratyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia ja noudattavat tietosuojasta annettuja ohjeita.

Lasten ja nuorten toiminnassa noudatamme Suomen voimisteluliiton "Lasten voimistelun linjausta": https://www.voimistelu.fi/lasten-voimistelun-linjaus/